HOMECHARGE

Hjælp og vejledning

Vejledning til valg af løsning

Helt almindelige spørgsmål

Easee App

OPRETTELSE OG BESTILLINGVi har gjort, hvad vi kan, for at skabe en nem installation for dig.

1. Efter din bestilling kontakter vi dig for afdækning og vurdering af din installation og evt. behov for ekstra arbejde. Vi vil anmode om at få billeder af din el-tavle, og hvor du gerne vil have installeret ladeboksen, så vi har så god mulighed for at vurdere din installation om muligt - og så installatøren har de rette dele med.

2. Vi booker en dato, som passer dig, for installation. Levering sker som udgangspunkt efter de 14 dages fortrydelsesperiode. Ønsker du hurtigere installation, kan du aftale det med installatøren om det er muligt, og du frasiger dig dermed din fortrydelsesret. Sammen med ordrebekræftelsen modtager du materiale om, hvordan vi installerer din ladeboks, samt hvad du skal forberede forud for installationen. Det er vigtigt, at du læser dette materiale.

3. Ladeboksen bliver installeret


Læs mere om installationen her

Se standard installationsvideo her

Vi ved, at ting kan ændre sig, og man kan behov for at ændre det aftalte installationstidspunkt - kontakt straks installatøren. Op til 2 arbejdsdage før det aftalte installationstidspunkt kan du ændre installationstidspunktet uden gebyr. Derefter opkræver installatøren et gebyr.


Hvis du er usikker på, om hvad det vil koste eller om du kan få en ladeboks i din bolig, så kan du modtage et tilbud fra vores installatør på ekstra arbejdet på forhånd. For at få et tilbud så skal du lægge en bestilling på vores hjemmeside. Du kan eventuelt tilføje tekst i bemærkningsfeltet. Du vil herefter følge vores normale procedure for bestilling, og vores installatør vil kontakte dig for dialog om din installation og komme med et prisoverslag på eventuelt ekstraarbejde.

Hvis du ønsker at tage imod tilbuddet, så skal du aftale et installationstidspunkt med installatøren - det gør de fleste. Hvis det af forskellige årsager ikke passer til dig, så har du mulighed for at udnytte din 14 dages fortrydelsesret. Hvis du har modtaget tilbud fra installatøren, så forlænges fortrydelsesretten. Det vil sige, at fra den dato hvor du har modtaget tilbuddet på ekstra arbejder fra installatøren, så har du ny 14 dages fortrydelsesret.


Du har altid 14 dages fortrydelsesret på din køb gældende fra den dato, du modtager ordrebekræftelsen. Du kan fortryde dit køb ved at bruge formularen på vores hjemmeside eller skrive til info@homecharge.dk.

Du skal betale for den del af ydelsen, som er forbrugt, indtil fortrydelsestidspunktet.

Hvis du ønsker, at din aftale skal startes før udløbet af fortrydelsesfristen på de 14 dage, skal du betale det beløb, der står i forhold til omfanget af de ydelser, som der er leveret indtil, du vælger at fortælle os, at du fortryder aftalen, set i lyset af den fulde opfyldelse af aftalen.

Hvis du har fortrudt din bestilling, så klik her eller skriv til info@homecharge.dk.


Som en del af vores produkt tilbyder vi en ladebrik fra Plugsurfing til 200.000 ladestationer på tværs af ladeoperatører i hele Europa. Der er pt. ca. 2.100 ladestationer i Danmark.

Det gør vi for at gøre det nemt for dig at lade ude! Det står dig frit for at aktivere ladebrikken, og du betaler efter forbrug direkte til Plugsurfing..

Du kan enten vælge at lade via ladebrikken eller anvende app'en, når du nemt vil oplade din bil ude.

Vi anbefaler, at du henter og tilmelder dig i app'en Plugsurfing, så du kan se, hvor nærmeste ladestation er og prisen pr. kWh. Du skal registrere dig hos Plugsurfing for at ladebrikken virker.

Bemærk, at HomeCharge alene leverer Plugsurfing brikken, og HomeCharge er på ingen måde del af aftalen mellem dig og Plugsurfing. Hvis du har spørgsmål om Plugsurfing, så skal du altid rette dem til deres kundeservice. HomeCharge betaler Plugsurfing for ladebrikken og modtager ingen form for betaling fra Plugsurfing.

Læs mere om Plugsurfing her
Ved installation af ladeboks til elbiler kan man desværre ikke få skattefradrag via håndværkerfradraget
BETINGELSER OG ABONNEMENT


Her finder du de gældende vilkår og betingelser for køb og abonnement. Klik herI serviceaftalen er der inkluderet telefonisk support og enten ombytningsservice eller service på adressen næste arbejdsdag med reaktionstid gældende fra første kommende arbejdsdag. Hvis din ladeboks ikke virker, så sørger vi for, at den kommer til at virke hurtigt igen eller bliver byttet.

Du får telefonisk teknisk support, som omfatter spørgsmål af driftsmæssig karakter. For kommercielle spørgsmål henvises til HomeCharge.dk / info@homecharge.dkVi tilbyder kunder med Easee ladeboks, at de kan tegne en serviceaftale med enten ombytningsservice eller service på adressen næste arbejdsdag og modtage refusion af el-afgift. Service på adressen betyder, at der kommer en tekniker til din adresse, hvis vi ikke kan løse problemet over telefonen.

Se mere her


Du kan opsige din serviceaftale når som helst. Opsigelsen kan ske med løbende måned plus 30 dage.

Ladeboksen er stadig din uanset. Du ejer ladeboksen.

Opsig din aftale her eller skriv til info@homecharge.dk
BETALING, AFREGNING, REFUSION OG REGNING


Efter installationen fremsender vi den første faktura elektronisk til din opgivne e-mail adresse. Første faktura indeholder standard installation, tilbehør og abonnement. For serviceaftale gælder, at du skal herefter tilmelde dig til Nets Betalingsservice, da fremtidig betaling (både ind- og udbetaling) til/fra HomeCharge sker via Betalingsservice.

Tilmelding til Nets Betalingsservice sker ved, at vi sender dig et dedikeret link eller brev fra Nets Betalingsservice, hvor du sikkert kan tilmelde dig.

Skræddersyet installation eller aftalte ekstra arbejder med installatøren afregnes altid direkte med installatøren.


For at være abonnementskunde hos HomeCharge skal du anvende Betalingsservice, da vi anvender Betalingsservice til ind- og udbetalinger til dig samt informationer om forbrug med mere.

Du kan tilmelde dig Betalingsservice på www.betalingsservice.dk.

Bemærk, at oprettelse af en betalingsaftale kræver, at du har en aftale med din bank om at benytte Betalingsservice.


Tilmelding til Nets Betalingsservice sker ved, at vi sender dig et dedikeret link fra Nets Betalingsservice, hvor du sikkert kan tilmelde dig.


Når installationen af ladeboksen er gennemført vil du modtage en faktura elektronisk, og som dækker den første periode. Derefter modtager du et dedikeret link til Nets hjemmeside, hvor du tilmelder dig til Nets Betalingsservice

Betaling af dit abonnement sker kvartalsvis forud. Det betyder, at du betaler 3 måneder forud for et kvartal. Du betaler den 1. dag i kvartalet som vist her:

1. januar betaler du for månederne januar, februar og marts
1. april betaler du for april, maj og juni
1. juli betaler du for juli, august og september
1. oktober betaler du for oktober, november og december

Du betaler din første regning fra datoen for installation, dvs. den dag, hvor vi installerede din ladeboks. Her vil du betale dit abonnement for perioden, svarende til det resterende af dit indeværende kvartal.

Eksempel: Din ladeboks installeres den 10. januar, her betaler du via faktura for perioden 10. januar til 31. marts. De efterfølgende måneder forfalder derefter den 1. i kvartalet, som beskrevet ovenfor via Betalingsservice. Nets betalingsgebyret betales af dig.

HomeCharge tilbagebetaler elafgiftsrefusion halvårligt via Betalingsservice. Det vil vi sige, at vi opgører ladeboksens forbrug over de sidste 6 måneder pr. den 30.6 og 31.12 og indsender dette til Skat. Når SKAT har udbetalt til HomeCharge, udbetaler vi elafgiftsrefusionen til dig.


For at fremme antallet af elbiler i Danmark har der gennem flere år været en refusionsordning for elafgift fra Skat. For at kunne modtage refusion er det ejendomsretlige ejerforhold til ladeboksen ikke afgørende for muligheden for godtgørelse af elafgift i forbindelse med opladning af elbiler. Det afgørende er derimod, at ladeboksen drives for den momsregistrerede virksomheds regning og risiko, og at virksomheden opfylder kravet om at være involveret i driften af ladestanderen. HomeCharge har via abonnement, support og serviceaftale på ladeboksen. Se mere hos Skat her

Ordningen er foreløbig gældende til udgangen af 2030.


Det er en forudsætning, at du i forvejen betaler fuld elafgift og ikke selv anmoder SKAT om godtgørelse. Hvis du allerede har afgiftsfritagelse på el, for eksempel via egne solceller, husstandsvindmølle, elvarme m.v., er du forpligtet til straks at oplyse HomeCharge om dette.

Det er din pligt og ansvar at overholde loven. Et hvert tilbagebetalingskrav af elafgift fra SKAT er HomeCharge uvedkommende, og eventuelle omkostninger relateret hertil skal dækkes af dig.


HomeCharge fjernaflæser automatisk forbruget løbende på ladeboksen og opgører to gange om året. Tilbagebetalingen for de forbrugte kilowatt-timer på ladeboksen overføres automatisk til din konto via Betalingsservice. Det er et krav, at du er tilmeldt Betalingsservice for at være kunde hos HomeCharge og for at kunne modtage refusion.


Det kan betale sig at lade om natten, hvor strømmen ikke er så dyr. Det kræver aftale om variabel afregning med dit elselskab.

Det er dit eget ansvar at oplade bilen, mens det er mest fordelagtigt. Det er typisk ikke mellem kl. 17-20.

Det anbefales at lade om natten, da dette også har en positiv miljømæssig påvirkning. HomeCharge er ikke ansvarlig for, at du lader på det mest gunstige tidspunkt


HomeCharge opgører dit kWh forbrug 2 gange om året pr. 30. juni og pr. 31. december. Vi anmoder Skat om refusion, og så snart vi modtaget refusionen, så udbetaler vi den via Betalingsservice. Vi udsender ikke forbrugsoverblik, da til en hver tid kan se dit forbrug i Easee App eller Easee Cloud (https://easee.cloud)

Det er et krav for udbetaling af refusion af el-afgift, at du er tilmeldt Betalingsservice. Vi udbetaler ikke via konto-overførelser. Gældende refusionssats fremgår af vores prisliste.


Ladeboksen er altid online via 4G mobilnet eller wifi - dette er selvfølgelig inkluderet i løsningen fra HomeCharge. Vi aflæser løbende måleren automatisk i ladeboksen, så du kan koncentrere dig om andre ting.

Husk at strømmen til boksen ikke må afbrydes, da der er løbende aflæsning og opgraderinger af softwaren.

Hvis vi ikke kan aflæse måleren, så kontakter vi dig. Hvis du ikke svarer efter gentagne forsøg, mister du retten til refusion
INSTALLATION


HomeCharge leverer den nok bedste boks på markedet, som er fremtidssikret op til 22 kW ladning. Boksen har et pænt design, og er modstandsdygtig overfor vejr og vind og samtidig sparer vi på ressourcerne ved at vælge en mindre boks produceret i Norge.

Vi har valgt en løsning med mulighed for montering af eget ladekabel, da vores egne erfaringer fortæller os, at det er langt nemmere, når bilen tilkobles dagligt, og det ikke generer passage omkring ladeboksen. Langt de fleste har alligevel et Type 2 kabel i forvejen, og der vil vi også gerne have miljøet i tankerne ved at levere et unødvendigt kabel.

Ladeboksen vi leverer, kan levere i et spænd fra 1,4 kW til 22 kW, dvs. ladeboksen kan både trække 3,7, 11 og 22 kW. Vælger man 11 kW opladning fra start, kan man opgradere senere, hvis du får en ny bil og ændret behov. Det kræver dog udskiftning af kabler og kombirelæ til 22 kW opladning. Overvej derfor at få forberedt til 22 kW installation fra start, da det er billigst.

Er dit behov lavere end 11 kW, så kan ladeboksen godt lade med en lavere strømmængde, hvis bilen ikke kan håndtere den maksimale ladekapacitet.

Stikket er et Type 2 stik og anvender Mode 3. Type 2 er den gængse standard i dag og anvendes af stort set alle bilfabrikanter


Hvis din installation kan lade med 3.7 kW, svarer det til en ladehastighed på ca. 20 km/h. Typisk er det biler, som kun kan lade på 1 fase

Hvis din installation kan lade med 7 kW, svarer det til en ladehastighed på ca. 40 km/h. Nogle el-biler kan lade på 3 faser med 7 kW. Nogle biler kan lade med 7 kW med 32 ampere på 1 fase (det er ikke tilladt i Danmark).

Hvis din installation kan lade med 11 kW, svarer det til en ladehastighed på ca. 60 km/h

Hvis din installation kan lade med 22 kW opladning, svarer det til en ladehastighed på 120 km/h

HomeCharge anbefaler, at man har som minimum installerer en 11 kW ladeløsning, men får forberedt sit kombirelæ og kabler til 22 kW opladning. Årsagen er, at tillægsprisen er relativ lille sammenlignet med en senere opgraderingspris, og så er installationen fremtidssikret. 22 kW opladning er hensigtsmæssig, hvis man har flere biler, der skal oplades, eller man har behov for at oplade hurtigt (afhængig af din bils muligheder).

Som oftest skal man tilkøbe flere Ampere (strømstyrke) hos sit elselskab for at kunne 32A eller 22 kW opladning, hvilket koster 1.000-1.500 kr./ampere.Vi har valgt vores installatør med omhu - for en installation er ikke bare en installation og service er ikke bare service. Dansk Kabel TV A/S, en del af TDC, har en landsdækkende installations- og servicevirksomhed, som bliver anbefalet på Trustpilot.

Ved standard 11 kW opladning opsættes der et separat system med eget HPFI-afbryder og sikringsgruppe (16 A kombirelæ) til opladning af el-bilen. Det betyder, at du beholder dit eksisterende el-system til dine husholdsapparater, og at der til el-bilen bliver lavet et nyt separat el-system, som kun leverer strøm til elbilen. Det er den mest sikre og rigtige løsning, som anbefales af Sikkerhedsstyrelsen.

Erfaringerne viser, at langt de fleste opsætninger klares med en standardinstallation. Hvis der skulle være ekstra opgaver, så kan installatøren også klare det.
Hvis du ønsker at opgradere dit ladekabel til 22 kW på forhånd, så du på et senere tidspunkt kan opgradere din el-installation til 22 kW, så kan du tilvælge dette i din bestilling. Ønsker du en fuld 22 kW installation så kan du få et tilbud på det fra vores installatør.
Når vores installatør kontakter dig, så vil installatøren spørge ind til din installation og ønskede placering. Det er en stor fordel at sende et billede af din eltavle og et billede af, hvor du gerne vil have placeret din ladeboks til installatøren.Du kan have ønske om at få udført en skræddersyet installation, og vores installatør kan hjælpe med det meste. Når du har bestilt din standard installation, så vil installatøren kontakte dig, og her vil du få mulighed for dialog om ekstra opgaver.

Alle ekstra arbejder ud over standard installation aftales og afregnes altid direkte med installatøren og er HomeCharge uvedkommende. Du har naturligvis 14 dages fortrydelsesret, hvis tilbuddet ikke matcher dine forventninger.


Nej. HomeCharge kræver, at ladeboksen monteres af autoriseret installatør med specialviden indenfor stærkstrøm, opladning af el-biler samt opsætning, konfiguration og tilmelding af Easees ladebokse og produkter.
Q: Min autoriserede elektriker har dedikeret klargjort til ladeboks
A: Din installation lever formentlig op til kravene for forberedt installation

Q: Korrekt kabeltype er trukket, men det er ikke forbundet til el-tavle
A: Det vil kræve ekstra arbejde, som du vil få et tilbud på

Q: Installationen er udført, men installationen er afsluttet i CEE stik.” A: Det vil kræve ekstra arbejde, som du vil få et tilbud på

Q: Jeg har kablet og jeg vil gerne gerne selv trække det dog uden at forbinde det.
A: Kablets føring skal kontrolleres pga. el-tekniske regler. Ekstra omkostninger til tilslutning, kombirelæ og el-arbejde skal forventes.


Vi har forståelse for, at planer kan ændre sig, og vores installatør ønsker at imødekomme dette med ændringer op til 2 dage før aftalt tidspunkt.

Hvis du ønsker at ændre det aftalte installationstidspunkt, så kontakt straks installatøren. Op til 2 arbejdsdage før det aftalte installationstidspunkt kan du ændre installationstidspunktet uden gebyr. Derefter opkræver installatøren et gebyr.

Eksempel: Du har aftalt installation af ladeboks torsdag. Senest i løbet af mandagen før skal du give besked om ændring af installationstidspunkt for gebyrfri ændring. Gebyret afregnes direkte med installatør.
Konstant strøm
Din ladeboks er opsat til at tilbyde op til 6A, selvom bilen er opladet. Det anvendes f.eks. til hvis du opvarmer/nedkøler din bil. Strømmen vil så blive leveret af ladeboksen og ikke af bilens batteri. De fleste elbiler kan udnytte denne funktion.
Det kan du ændre i app’en under Strømstyring (Strøm til enhver tid), eller du kan kontakte os, så deaktiverer vi funktionen for dig.

Smart button
Touch knappen på din boksen er som standard aktiveret.

Smart Charging
Smart Charging på din boksen er som standard aktiveret, så du kan lade forskudt via app’en. Du kan ændre opsætningen i app’en.

Easee Key / RFID-nøgler
Ladeboksen accepterer RFID-nøgler, når ladeboksen er off-line, f.eks. hvis der ikke er wifi/4G forbindelse.

Easee keys tilføjer du nemt via app’en.

Lysstribe
Lysstriben, som viser ladeboksens status, er standard sat til 50%. Dette kan ændres i app’en, hvor du også kan vælge andre farver.

Fasetilstand
Du kan vælge at sætte ladeboksen til at lade automatisk, lade på kun på 1 eller 3 faser. Standard står ladeboksen til Automatisk. Ladeboksen skifter automatisk mellem 1 og 3 faser baseret på den tilgængelig strøm og biltype.

Hvis du ved, at din bil kun understøtter 1 fase, så kan du vælge denne opsætning i app'en. Dermed vil opladningen starte hurtigere.


Vi har valgt en ladeboks, hvor man kan tilslutte sit eget Type 2 kabel som forbindelse mellem bil og ladeboks, da de fleste allerede har dette kabel i forvejen.

Der er fordele og ulemper ved begge løsninger, men flest fordele med et løst kabel. Du har f.eks. mulighed for at tage kablet med, så du kan bruge det andre steder. Det behøver ikke at permanent at hænge fremme, og du har mulighed for at bruge kablet til en anden bil.

Ladeboksen har mulighed for at fastlåse ladekablet. Et kabel er en sliddel og ved et løst kabel kræver det ikke en elektriker at få det skiftet på et senere tidspunkt.

Du kan anvende alle CE godkendte Type 2 kabler i ladeboksen. Vær opmærksom på at ladekabler bliver slidt med tiden, og der kan opstå forbindelsesproblemer mellem kabel og oplader. Der er flere forskellige Type 2 ladekabler, som er til forskellige antal ampere og faser. Der bør være en beskrivelse på kablet med maksimum antal Ampere (strøm) og antallet af faser (1 eller 3 faser).

Hvis du ønsker at kunne hænge dit ladekabel under ladeboksen, så tilbyder vi en flot kabelholder. Se mere under Priser og Bestil.

Ønsker du at bestille kabelholder efter din installation af ladeboksen, så skriv til os på info@homecharge.dk. Kablet kan i øvrigt fastlåses til ladeboksen via app'en. Ved opladning er kablet låst fast af sikkerhedsmæssige grunde.


Udvalgte funktioner i App'en

Konstant strøm til elbil (f.eks. til opvarmning)
Ladeboksen kan levere op til 6A, så du trækker strømmen direkte ladeboksen og ikke fra bilens batteri. De fleste biler understøtter dette. Vi sætter ladeboksen op til standard at levere 6A. Hvis du har flere ladebokse på samme gruppe, betyder det, at der reserveres op til 6A pr. ladeboks, hvis bilen skulle kræve strøm. Hvis mere end én bil er tilsluttet ladeanlægget, vil det ikke være muligt at tilbyde den maksimale tilgængelige kapacitet, selvom denne ser du til at være tilgængelig.

Remote opladning
Du kan sætte din ladeboks, så den kun kan startes remote (via app.) Denne funktion kan kun sættes af HomeCharge.

Låsning af kabel
Lås kablet permanent via app'en.

Lysstyrke i LED stribe
Justér LED lysstyrken på ladeboksen (ned til 25%). Af sikkerhedsmæssige årsager kan man ikke slukke lysstriben helt.

Vælg mellem 3 farver, når ladeboksen lader (hvid, blå, rød)

Notifikation ved opladning
Du kan modtage notifikationer på din mobiltelefon app, når opladning starter og slutter. Kræver at du accepterer at få dem vist.

Ændring til wifi eller 4G Hvis du ønsker at ændre din ladeboks, så den skifter til enten wifi/4G, så skriv til os på info@homecharge.dk.
Ved installation sættes ladeboksen normalt til 4G.

Se mere om installation og funktioner i Easse app her
ALMINDELIGE SPØRGSMÅL TIL LADEBOKSEN


Når du ønsker at tilføje Easee RFID nøgle. Easee nøglebrik følger ikke med ladeboksen som standard og skal bestilles separat på info@homecharge.dk. Du skal gøre følgende:

1. Åben Easee app'en på din telefon
2. Open Menu i øverste venstre hjørne
3. Vælg 'Mine Easee Keyes'
4. Tryk 'Tilføj' i det højre hjørne
○ Scan med telefon
○ Scan med ladeboks
○ Indskriv Easee nøglenummertallet manuelt (findes på bagsiden af din Easee key)
5. Tryk Tilføj

Din Easee key er nu klar til at blive brugt. Det anbefales, at når man bruger nøgler, som håndteres af app'en, at man permanent slår RFID funktionen fra i Easee ladeboks lokale WiFi interface.
Når du har aktiveret brugen af RFID nøglen, så vil ladeboksen blinke og afvente, at du sætter RFID nøglen til ladeboksen.


Der er primært 3 måder at finde serienummeret på din ladeboks på:

1. Fjern frontdækslet med værktøjet til fjernelse af dæksel og boksens serienummer er placeret over type2-stikket.

2. Find serienummeret på PIN kode-klistermærket på bagsiden af din manual eller ved din eltavle, afhængigt af hvor installatøren placerede det.

Aktivér WiFi-hotspot på din ladeboks ved at holde touch-knappen i mere end 5 sekunder.

LED-strimlen skal lyse grønt, og opladeren skal udsende et lille bip.

Gå til WiFi-indstillinger og søg efter tilgængelige WiFi-netværk.

Din oplader-hotspot er aktiv nu, og på listen over tilgængelige netværk kan du se Easee-Home-EHxxxxx, den sidste del af netværksnavnet er opladningernes serienummer.


Ladeboksen leveres altid med aktivt 4G-netværk og aktiveres ved standard installationen af installatøren. 4G er en del af abonnementet.

I ladeboksen sidder indbygget eSIM kort til TDC's netværk, som er inkluderet i produktets levetid.


Ja, via ladeboksen er det muligt at udsætte opladningen til tider på dagen, hvor energiprisen er den laveste. Smart opladning vil også hjælpe med at frigive elektrisk kapacitet i huset på tidspunkter, hvor der ofte er behov for strøm til andre ting end opladning, såsom madlavning og vandopvarmning.

Elektricitetspriser varierer 24 timer i døgnet, og nogle gange er der et tab af elektricitet på markedet eller en overbelastning af elnettet. Ved at planlægge og styre, når din elbil oplades, kan din el-leverandør handle din elektricitet på en smartere måde. Dette giver dig muligheden for billigere elektricitet ved smart opladning, afhængigt af hvilken aftale du har med din strømleverandør.


Ja, via brugen af den integrerede RFID-læser muliggør adgangskontrol af ladeboksen og identifikation af forskellige brugere. Du kan bruge dette til at låse og låse ladeboksen vha. RFID-tags, du har tilføjet. Du kan også låse kablet via app'en


Du kan downloade Easee applikationen i Google Play på Android eller i Appstore hos AppleHvis du gerne vil lade lige nu, så kan du deaktivere 'smart charging' ved at trykke en enkelt gang på fronten af ladeboksen over lysstriben. Så skifter den til hvid, og opladning kan begynde med det samme. Når du ønsker at genaktivere opladningen, så skal du trykke på samme knap igen til den bliver blåTrue Energy’s app giver dig muligheden for at se strømprisen og CO2-udledningen time for time. Hvis du samtidig kobler dig op via en Easee ladeboks fra HomeCharge, så oplader bilen automatisk, når strømmen er billigst, og derved kan du spare op til ~400 kroner om året på din elregning. Brug el, når den er billigst og mest miljøvenlig. Med True Energy appen kan du automatisere opladningen, så du ikke skal bruge tid og kræfter for at gøre både miljøet og din elregning en tjeneste.

Anvender du True Energy app'en så kan du ikke længere anvende Easee App, da True Energy App overtager funktionerne og opgørelsen af strøm. F.eks. kan nuværende man på nuværende tidspunkt ikke låse kablet i True Energy app, men forventes at blive tilgængeligt på et senere tidspunkt. Afhængig af hvilken bil du har, så kan man måske se sit forbrug i Easee App mens du har haft True Energy App, hvis du skulle skifte tilbage til Easee App igen. Forbruget vil så være tilgængeligt i True Energy App.

Det er én løsning til alle bilmærker, men det er din bils evner og funktionaliteter, der bestemmer graden af automatisering i True Energy App'en. Al support vedr. True Energy app'en skal ske til True Energy: her

Ønsker du ikke længere at bruge True Energy app, så skal ladeboksen omkonfigureres. Det gør HomeCharge uden beregning ved at du kontakter os på info@homecharge.dk.
FEJLAFHJÆLPNING


Kablet låses automatisk, når du tilslutter en elbil og begynde at oplade. Det er også muligt at aktivere den permanente lås. Hvis kablet sidder fast, så skal du skubbe ladestikket helt ind i ladeboksen og rykke kablet fra side til side. Du kan aktivere låsen ved at holde knappen inde over lysdioden, hvor efter du kan høre låse åbne og lukke. Kablet er derefter frigivet - men kun hvis bilen er frakoblet. Kablet kan også frigives i app'en. Hvis det stadig ikke fungerer, skal du følge disse trin:

1. Fjern frontdækslet på opladeren. (Følg trinene, der findes i hurtigguiden som fulgte med. Du skal bruge det lille værktøj, som ligner et krydset H.)
1a. Bøj den nederste del af gummi-coveret (tættest på bagpladen) og indsæt de to ender af det lille værktøj i bunden af frontcoveret.
1b. Træk indtil frontpladen giver slip.
2. Inden i ladeboksen er der en lille arm, som er låsemekanismen. Den skal kunne kan bevæge sig frit.
3. Hvis der ikke er nogen forhindringer, der begrænser bevægelsen af låsemekanismen, skal du bevæge den op og ned, indtil du mærker, at den bevæger sig mere blødt.

Prøv at låse ladekablet igen uden frontdækslet monteret. Det vil være lettere at se, om det fungerer eller foretage ny fejlsøgning.

Fejlmelding sker her


Vi har oplevet to forskellige grunde til, at dette kan ske. Den ene grund er, at nogle kabler sidder oftere fast end andre, afhængigt af det materiale og tolerancer, der bruges på kabelenderne. Den anden grund er, at nogen har prøvet at trække kablet ud, når det er låst, og derfor forårsager spænding mellem låsearmen og kablet, som fastlåser kablet.

Hvad skal man gøre:
1. Sørg for, at den permanente lås er deaktiveret - gå til din Easee app og deaktivér låsen. Hvis bilen er tilkoblet, så vil kablet være låst fast ved opladning.
2. Skub kablet hårdt ind i ladeboksen og vip det fra side til side på samme tid.
3. Fortsæt med at trykke kablet ind i opladeren, mens du bruger den anden hånd til at holde berøringsknappen over lysstriben nede i 2 sekunder. Du vil høre en mekanisk lyd af låsen som åbner og lukker.
4. Træk kablet hårdt ud af opladeren.

Gentag trin 2,3 og 4, hvis det ikke fungerede, og læg lidt ekstra styrke i det.


Fejlmelding sker her eller til info@homecharge.dk


Du skal fejlmelde her


Du bør først checke på en anden ladeboks, om der er samme problem. Det er som oftest en fejl på bilen.

Hvis fejlen ikke ligger i ladeboksen, og der er ankommet en tekniker til din adresse og konstaterer, at det er bilen, der fejler, så vil det koste et gebyr for uberettiget tilkald. Du skal fejlmelde herNormale lys

• Lys i bunden (2 dioder er tændt) = Standby
• Hvid – konstant lys = Bil er forbundet
• Hvid - pulserende lys = Opladning er i gang
• Blå - konstant lys = Smart charging er sat til (bilen er forbundet)
• Blå- pulserende lys = Smart charging er i gang
• Hvid – blinkende lys = Venter for autorisering af nøglebrik
• Hvid - fast flashing light = RFID- tag er modtaget (afventer nøgleverifikation fra back-end system)

Røde lysstribe lyser konstant rødt
Der kan være tre hovedårsager til dette:

1. Der er en fejl i jordforbindelsen i kablet eller i bilen
2. Bilen reagerer negativ på noget i elnettet (kan være i huset eller naboen for eksempel)
3. Ladeboksen har detekteret anormalitet.

For at genstarte ladeboksen, så skal ladekablet fjernes fra boksen. Hvis det røde lys fortsætter med at lyse rødt konstant, så skal du fejlmelde den.

Lysstriben lyser konstant rødt og du hører en advarselslyd
Det indikerer en fejl i ledningerne. Fejlmeld ladeboksen.

Lysstriben blinker hvid i bunden
Ladeboksen har tabt forbindelse med sin Master (hvis du har flere ladebokse). Kan være på grund af for stor afstand eller elektrisk støj, som forringer signalstyrken.

Lysstriben blinker gult i bunden
Ladeboksen afventer at blive konfigureret. Det kan være, at der er problem med RFID chippen på bagpladen. Kontakt HomeCharge support.

Hele lysstriben lyser hvid
Ladeboksen afventer autorisering af et RFID tag. Tag dit RFID kort op til det trådeløse symbol på ‘næsen’ af ladeboksen for at autorisere og opstarte ladningen.


Fejlmelding kan ske herSom standard opsættes ladeboksen til 4G, men nogle ønsker at ladeboksen tilkobles wifi. Hvis du har fået sat op til wifi, og du ønsker at skifte til 4G for at undgå afhængighed af dit wifi, så skriv til os på info@homecharge.dk, så skifter vi det for dig. Forudsætter, at du har serviceabonnement.

Hvis din ladeboks er opsat til 4G, og ladeboksen er off-line, så kan det være, at Easee opdaterer systemerne, eller der er et netbrud. Prøv igen efter noget tid, og hvis problemet stadig er der, så fejlmeld til os.

Du kan altid se status på Easee IT systemer her

Fejlmelding sker her


Her kan du følge Easee driftstatus her Hvis Easee realtidssystemer er under service, så kan du opleve udfald i Easee portal eller app'ens kontakt med ladeboks. Der er stadig mulighed for at lade. Easee Portal og Easee App styres 100% af Easee.


Check at dit kabel kan lade med mere end 1 fase. Visse elbiler kun kan lade med 1 fase, og så kan du kun lade med 3,7 kW, selvom ladeboksen er i stand til at lade mere. For at kunne lade med 6,6 kW på 1 fase, så kræver det en 32A installation på 1 fase. Det er ikke tilladt i Danmark.


Du kan fejlmelde til HomeCharge 24 timer i døgnet på vores hjemmeside. Vi vil tage kontakt til dig først kommende arbejdsdag. Vi sørger for at udbedre fejl, reparere eller udskifte ladeboksen.

Langt de fleste problemer med ladeboksen klarer vi over telefonen. Hvis det ikke kan løses over telefonen, så sender vi hurtigst muligt en tekniker til din installationsadresse. Såfremt fejlen er din egen skyld, så vil du blive opkrævet for uberettiget tilkald.

Fejlmelding sker her