HOMECHARGE

Forløb

Du kontaktes og tidspunkt aftales

Din installation gennemgås

Ladeboks installeres

Demonstration

Du starter opladning

Standard installation

HomeCharge standard installation ladeboks

For langt de fleste er standard installation nok:

 • Kørsel til installationsadresse (brofaste øer)
 • Opsætning af kombirelæ 16A med type A fejlstrømsafbryder i eksisterende el-tavle til 11 kW ladning (sort).
 • El-kabel (grøn) trækkes mellem el-tavle og ladeboks (op til 10 meter - i rør udvendigt hvis nødvendigt)
 • Der bores op til 2 huller
 • Ladeboks opsættes, tilsluttes og konfigureres
 • Afslutningstest
 • Demonstration af hvordan boksen fungerer

Levering

Landsdækkende installation på bro-faste øer af autoriseret installatør fra Dansk Kabel TV A/S. 


Installatøren medbringer alle nødvendige dele inkl. ladeboks.


Installationen gennemføres normalt 14 dage efter bestilling, men ønskes hurtigere installation, kan dette aftales med installatør.


Tryghed

Når du har bestilt hos HomeCharge, så beder vi om billede af din el-tavle, og hvor du gerne vil have din ladeboks placeret.


Det gør vi for at sikre, at vi så vidt muligt kan gennemgå din installation på forhånd for at undgå overraskelser i installationen og have de rette dele med til din adresse.

HomeCharge ladeboks opladning

Skræddersyet installation

Langt de fleste installationer kan gennemføres som standard installation. Der kan være forhold, som gør, at der skal udføres en eller flere ekstra arbejder for en funktionsdygtig og korrekt installeret ladeboks.


Typiske installationsopgaver er: 

 • Installation af tilvalgt ladestander
 • Ekstra kabel (10 meter inkluderet)
 • Udvidelse af el-tavle
 • Jordspyd
 • Gravning
 • 22 kW forberedelse - kombirelæ og kabel (kan vælges som tillægspris til standard installation: kr. +2.000 kr.)
 • Forberedt installation til ladeboks (Se mere her)


For at der kan gives et tilbud på den skræddersyet installation, så skal du lægge en bestilling her. På den måde kommer du ind i et tilbudsflow, hvor du f.eks. skal sende et billede af din eltavle, og hvor du gerne vil have ladeboksen placeret. Fordelen for dig er, at du får en samlet vurdering af din installation ift. standard installation og et prisoverslag på ekstra arbejdet. Du vil også have mulighed for at kunne få en dialog om dine ønsker/krav.

 

Du har naturligvis 14 dages fortrydelsesret, hvor du uden grund kan sige nej tak til løsning og ekstra arbejdet. 

Har du en forberedt installation?

Hvis du har en eksisterende ladeboks eller en forberedt installation, så er der penge at spare.


HomeCharge tilbyder standard installation til forberedt installation, hvor vi tilslutter ladeboks til eksisterende kombirelæ, kabler og føring, hvis din installation lever op til betingelserne og minimumskravene. Har du allerede en ladeboks fra anden leverandør tilbyder vi at nedtage denne uden beregning. Se mere her.

Vigtigt under installationen


 • Der vil forekomme strømafbrydelser ved installation
 • Du skal være til stede eller i den umiddelbare nærhed ved installationen for uhindret adgang til installation af relæ, føring af ledninger samt tilslutning
 • For installationsdokumentation, skal du acceptere, at installatøren tager billeder før, under og efter af installationsområdet
 • Du accepterer, at der kan bores et eller flere huller i bygningselement for at kunne trække kabel for tilslutning
 • Installatøren sikrer sig altid skriftlig accept fra dig, og du afregner direkte med installatøren.
 • Du skal have myndighed til at træffe beslutninger på installationsstedet, og du skal være klar til at kunne give accept på evt. ekstra arbejder, som er påkrævet for en virksom og sikker ladeboks. Manglende accept af påkrævet ekstra arbejde vil medføre gebyr for forgæves installation (udgifter til udkørslen og andre omkostninger jf. gældende prisliste).


Betingelser for standard installation


 • Din eltavle er placeret i stueplan, og installationen overholder gældende lovgivning
 • Din eksisterende el-installation har den fornødne kapacitet, og der er indlagt 3 faser samt effekt til rådighed for at kunne levere den nødvendige el-forsyning til ladeboksen
 • Du har indhentet påkrævet eller fornødne tilladelser, herunder fra ejer og/eller administrator af ejendommen/husstanden
 • Du indestår for, at installatøren kan udføre installationen, og du er ansvarlig overfor 3. part
 • Sikringen før ladeboks må ikke overstige 40A (ampere)
 • Du har en funktionsdygtig jord-elektrode i din installation
 • Du har klartgjort tilstrækkeligt og sikkert arbejdsrum for installatøren
 • Ladeboksen opsættes, så den er hensigtsmæssigt placeret ift. opladning af din elbil


Installatøren forbeholder sig ret til at kræve ekstra betaling, hvis en eller flere af de ovenfor oplistede forhold ikke er opfyldt. Installatøren vil oplyse dig om manglende overholdelse og omkostninger, samt indhente din accept for ekstra arbejder. Installatøren afregner direkte med dig på alt ud over standardinstallationen.

HomeCharge ApS

Teglholmsgade 1

2450 København SV

CVR 41427442

Teknisk support - Dansk Kabel TV

Telefon: 43 32 47 48

Mandag-torsdag: 8:00 - 16:00

Fredag 8:00 - 15:00

HOMECHARGE

COPYRIGHT © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at klikke på 'Acceptér' godkender du vores brug af cookies.

Læs mere
Godkend