HOMECHARGE

Standard installation

HomeCharge standard installation ladeboks

Standard installationen dækker behovet hos langt de fleste.


 • Kørsel til installationsadresse (brofaste øer)
 • Opsætning af automatsikring B 16A i eksisterende el-tavle til 11 kW ladning
 • El-kabel mellem el-tavle og ladeboks (op til 10 meter)
 • Der bores op til 2 huller
 • Ladeboks opsættes, tilsluttes og konfigureres
 • Afslutningstest
 • Demonstration af hvordan boksen fungererForløb efter bestilling

Du sender billeder

Din installation gennemgås og der aftales tidspunkt

Ladeboks installeres

Demonstration

Du starter opladning

Levering

Landsdækkende installation på bro-faste øer af autoriseret installatør fra Dansk Kabel TV A/S. 


Installatøren medbringer alle nødvendige dele inkl. ladeboks.


Installationen gennemføres normalt indenfor 1-3 uger, efter du har fremsendt nødvendige billeder af din installation.


Tryghed

Når du har bestilt hos HomeCharge, så beder vi om billede af din el-tavle, og hvor du gerne vil have din ladeboks placeret.


Det gør vi for at sikre, at vi så vidt muligt kan gennemgå din installation på forhånd for at undgå overraskelser i installationen og have de rette dele med til din adresse.

HomeCharge ladeboks opladning

Vigtigt under installationen


 • Der vil forekomme strømafbrydelser ved installation
 • Du skal være til stede eller i den umiddelbare nærhed ved installationen for uhindret adgang til installation af relæ, føring af ledninger samt tilslutning
 • For installationsdokumentation, skal du acceptere, at installatøren tager billeder før, under og efter af installationsområdet
 • Du accepterer, at der kan bores et eller flere huller i bygningselement for at kunne trække kabel for tilslutning
 • Installatøren sikrer sig altid accept fra dig, og du afregner direkte med installatøren.
 • Du skal have myndighed til at træffe beslutninger på installationsstedet, og du skal være klar til at kunne give accept på evt. ekstra arbejder, som er påkrævet for en virksom og sikker ladeboks. Manglende accept af påkrævet ekstra arbejde vil medføre gebyr for forgæves installation (udgifter til udkørslen og andre omkostninger jf. gældende prisliste).


Betingelser for standard installation


 • Din eltavle er placeret i stueplan, og installationen overholder gældende lovgivning
 • Din eksisterende el-installation har den fornødne kapacitet, og der er indlagt 3 faser samt effekt til rådighed for at kunne levere den nødvendige el-forsyning til ladeboksen
 • Du har indhentet påkrævet eller fornødne tilladelser, herunder fra ejer og/eller administrator af ejendommen/husstanden
 • Du indestår for, at installatøren uhindret kan udføre installationen
 • Sikringen før ladeboks må ikke overstige 40A (ampere)
 • Du har en funktionsdygtig jord-elektrode i din installation
 • Du har klartgjort tilstrækkeligt og sikkert arbejdsrum for installatøren
 • Ladeboksen opsættes, så den er hensigtsmæssigt placeret ift. opladning af din elbil


Installatøren forbeholder sig ret til at kræve ekstra betaling, hvis en eller flere af de ovenfor oplistede forhold ikke er opfyldt. Installatøren vil oplyse dig om manglende overholdelse og omkostninger, samt indhente din accept for ekstra arbejder. Installatøren afregner direkte med dig på alt ud over standardinstallationen.

Har du en forberedt installation?

Hvis du har en eksisterende ladeboks eller en forberedt installation, så er der penge at spare.


HomeCharge tilbyder standard installation til forberedt installation, hvor vi tilslutter ladeboks til eksisterende kombirelæ, kabler og føring, hvis din installation lever op til betingelserne og minimumskravene. Har du allerede en ladeboks fra anden leverandør tilbyder vi at nedtage denne uden beregning. Se mere her.