HOMECHARGE

Når du har en forberedt installation

Har du en eksisterende ladeboks eller en klargjort el-installation til ladeboks, så er der penge at spare.


HomeCharge tilbyder at tilslutte ladeboks til eksisterende kombirelæ, kabler og føring, hvis din installation lever op til betingelserne og minimumskravene nedenfor. 


Har du allerede en ladeboks fra anden leverandør tilbyder vi at nedtage denne uden beregning.

BETINGELSER

HomeCharge hvid ladeboks
 • For at kunne vælge forberedt installation så skal installationen være dedikeret klargjort til ladeboks
 • Din el-installation har den fornødne kapacitet, og der er indlagt 3 faser, og der er effekt til rådighed for at kunne levere den nødvendige el-forsyning
 • Du har indhentet påkrævet eller fornødne tilladelser, herunder fra ejer og/eller administrator af ejendommen/husstanden
 • Du indestår for, at installatøren kan udføre installationen, og du er ansvarlig overfor 3. part
 • Du har klargjort tilstrækkeligt og sikkert arbejdsrum for installatøren
 • Sikringen bag ladeboksen må ikke være mere end 40A
 • Der tilbydes ikke tilslutning til CEE (rødt/blåt) stik af sikkerhedsmæssige årsager
 • Ladeboksen opsættes, så den er hensigtsmæssigt placeret ift. opladning af din elbil

MINIMUMSKRAV TIL DIN EKSISTERENDE KLARGJORTE INSTALLATION

 • Der er en kvittering på installationen fra autoriserede elinstallatør og installationen overholder gældende lovgivning
 • Kablet skal være minimum 5gx2.5 mm2 for en 16 ampere / 11 kW installation og 5g6 mm2 for 32 ampere / 22 kW
 • Der skal være en dedikeret sikringsgruppe og HPFI (type A) / fejlstrømrelæ (RCD 30mA) alternativt som kombirelæ før/foran kablets start
 • Du har en funktionsdygtig jordelektrode, som lever op til ladeboksens krav


Hvis den eksisterende klargjorte installation kan benyttes, reduceres prisen på standard installationen. Hvis din installation ikke er klargjort til ladeboks, så vil der komme ekstra omkostninger, som afregnes direkte med installatøren.

Installatøren forbeholder sig retten til på din installationsadresse at afvise brugen af den eksisterende installation, hvis den ikke lever op til kravene. Ønsker du derefter ikke at acceptere installationen, afregnes et gebyr for forgæves kørsel.