HOMECHARGE

Beregner til sammenligning af priser

For langt de fleste er HomeCharge den bedste løsning. En gennemsnitsbilist kan spare over kr. 5.000 pr. år i forhold til et abonnement med fastpris - og samtidig ejer du selv boksen.


Husk at en beregning ikke kan stå alene. Ladeboksens design, app til intelligent styring af ladeboksen, serviceaftalens indhold,  bindinger til el-selskab, skjulte gebyrer (særligt nedtagningsgebyr) har stor betydning for valg af løsning.


Beregningen i bunden opdateres automatisk når du går ud af et felt.

Beregning af priser
Indtast dit kørselsmønster
Antal km på hjemmelader pr. år
Antal km på off. lader pr. år
Hvor mange km kører din bil pr. kWh

HomeCharge Anden operatør
Hvem ejer boks
El-installation i kr.
Nedtagningsgebyr i kr.
Serviceaftale pr. md. i kr.
Oprettelse i kr.
Refusion pr. kWh i kr.
Pris pr. kWh for at lade ude i kr.
Pris fra Tesla

Nogle har lynladergebyr

Beregning år 1 Beregning år 2 Beregning år 3 Beregning år 4 Beregning år 5
Besparelse pr. år ved HomeCharge i kr.
Samlet besparelse ved HomeCharge i kr.

Bemærk: Hos HomeCharge ejer du boksen. Nedtagningsgebyr hos andre operatører er ikke medregnet ovenfor.  Besparelsen er altså endnu større hos HomeCharge end vist ovenfor.

Noter:

  • Priser, gebyrer og betingelser ændrer sig løbende, så det er vigtigt, at du finder de opdaterede priser hos den ladeoperatør, du vil sammenligne med.
  • Ved fastprisabonnement kan tilbagebetalingsbeløbet være mindre end den el-pris, som du skal betale. Forskellen skal tillægges den månedlige pris.
  • Tal er baseret på standard installation, og eventuel skræddersyet installation er ikke inkluderet
  • Prisen for din strøm er ikke indregnet, da den er den samme uanset, hvilken ladeoperatør du anvender. Vær opmærksom på, at i nogle fastprisabonnementer svarer strømtilbagebetalingssatsen ikke altid til dine faktiske strømudgifter.
  • Tesla supercharger priser (2,6 kr./kWh) er indsat, da hovedparten af danske elbiler pt. kommer fra Tesla. Normal prisen indhentet den 21.9.2021, men kan svinge. 
  • Nedtagningsgebyr på 2.500 kr. er indhentet den 21.9.2021 og er normal prisen. Nogle ladeoperatører tillader, at kunden via egen autoriseret elektriker selv nedtager og indsender ladeboks.
  • Der er ikke taget højde for bindingsperioder, men disse er typisk 6 måneder. HomeCharge har ingen bindinger, men kan opsiges når som helst.
  • Det er muligt at modtage refusion/godtgørelse for elafgiften fra Skat, når du ejer ladeboksen. Skat kræver dog en serviceaftale (hvor ladeoperatøren har fuld risiko og udfører for egen regning). Se mere hos Skat her.
  • Refusion af elafgift løber til udgangen af år 2030
  • ev-database.org kan man se forventet energiforbrug på specifikke elbiler. Dertil bør tillægges ladetab, kapacitetstab samt forbrug til opvarmning/nedkøling