Fejlafhjælpning døgnet rundt: Hurtig Guide & AI Chatbot support

Fejlmelding din ladeboks

Her kan du finde hjælp til de mest almindelige emner inden fejlmelding for hurtigere fejlafhjælpning. Fejlmeldinger behandles indenfor normal arbejdstid mandag til fredag. Anvender du HomeCharge app (kræver abonnement) har du adgang til 24/7 fejlafhjælpningsupport. Kunder med Easee app kan ikke bruge denne support.

Brug AI Chatbot og få øjeblikkeligt svar

Vi anbefaler, at du anvender HomeCharge AI Chatbot (beta). Se ikon nederst til højre. Den kan i langt de fleste tilfælde hjælpe og er tilgængelige 24 timer i døgnet. Jo mere præcist spørgsmål, jo mere præcist svar får du. Får du ikke det ønskede svar, så kan du prøve at spørge på en anden måde.

Ofte stillede spørgsmål

Ladeboksen er ikke tilgængelig / lyser rødt / mangler lys, hvad gør jeg?

Hvis din ladeboks ikke er tilgængelig, mangler lys eller lyser rød, så kan der være flere årsager. Start først med at kontrollere om relæet til ladeboksen er slået fra. Hvis det er slået fra, så tænd igen.

Hvis ladeboksen ikke kommer online med hvidt lys i ladeboksen efter genstart, så skal du holde den lille touch knap inde lige over LED striben i 5 sekunder. Hvis det fortsat ikke løser problemet, så skal du fejlmelde til HomeCharge. Hvis ladeboksen får lys igen, men kommer ikke on-line, så check Easee driftsstatus, og hvis der ikke er fejlbesked, så skal du fejlmelde til HomeCharge.

Ladekablet sidder fast, hvad skal jeg gøre?

Vi har oplevet to forskellige grunde til, at dette kan ske. Den ene grund er, at nogle kabler sidder oftere fast end andre, afhængigt af det materiale og tolerancer, der bruges på kabelenderne.
Den anden grund er, at nogen har prøvet at trække kablet ud, når det er låst, og derfor forårsager spænding mellem låsearmen og kablet, som fastlåser kablet.

Hvad skal man gøre:

1. Sørg for, at den permanente lås er deaktiveret - gå til din app og deaktivér låsen. Hvis bilen er tilkoblet, så vil kablet være låst fast ved opladning.

2. Skub kablet hårdt ind i ladeboksen og vip det fra side til side på samme tid.

3. Fortsæt med at trykke kablet ind i opladeren, mens du bruger den anden hånd til at holde berøringsknappen over lysstriben nede i 2 sekunder. Du vil høre en mekanisk lyd af låsen som åbner og lukker.

4. Træk kablet hårdt ud af opladeren.

Gentag trin 2,3 og 4, hvis det ikke fungerede, og læg lidt ekstra styrke i det.


Se video hvordan du får kablet fri her

Opladningskablet låser ikke?

Kablet låses automatisk, når du tilslutter en elbil og begynde at oplade. Det er også muligt at aktivere den permanente lås. Hvis kablet sidder fast, så skal du skubbe ladestikket helt ind i ladeboksen og rykke kablet fra side til side. Du kan aktivere låsen ved at holde knappen inde over lysdioden, hvor efter du kan høre låse åbne og lukke. Kablet er derefter frigivet - men kun hvis bilen er frakoblet. Kablet kan også frigives i app'en.

Hvis det stadig ikke fungerer, skal du følge disse trin:

1. Fjern frontdækslet på opladeren. (Følg trinene, der findes i hurtigguiden som fulgte med. Du skal bruge det lille værktøj, som ligner et krydset H.)

1a. Bøj den nederste del af gummi-coveret (tættest på bagpladen) og indsæt de to ender af det lille værktøj i bunden af frontcoveret.

1b. Træk indtil frontpladen giver slip.

2. Inden i ladeboksen er der en lille arm, som er låsemekanismen. Den skal kunne kan bevæge sig frit.

3. Hvis der ikke er nogen forhindringer, der begrænser bevægelsen af låsemekanismen, skal du bevæge den op og ned, indtil du mærker, at den bevæger sig mere blødt.

Prøv at låse ladekablet igen uden frontdækslet monteret. Det vil være lettere at se, om det fungerer eller foretage ny fejlsøgning.

Hvorfor kan jeg ikke sætte tidsplan til forskudt opladning i Easee App?

Ønsker du at opsætte tidsplan i Easee App, så er der en enkel video, som forklarer, hvordan tidsplan fungerer.

Se video her

Tidsplan er en del af den software, som Easee leverer, og HomeCharge kan ikke fejlrette i softwaren.

Easee opdaterer løbende app’en. Derfor anbefales det, at hvis du oplever problemer, så luk Easee app’en helt ned. Alternativ sluk telefonen og genstarte den.
Hvis ovenstående ikke løser problemet, så slet alle tidsprogrammer i Easee app og start forfra.

Husk at kontrollere, at der ikke kører et ladeprogram i din bil, som vil forstyrre/konflikter med Easee app ladeprogrammet. Bilproducenten kan evt. via en softwareopdatering have aktiveret ladeprogrammet. Det får man ikke normalt besked om fra bilproducenten.

Opladningskablet sidder løst, selvom den permanent lås er aktiveret?

Du skal fejlmelde til HomeCharge

Sikringen går nogle gange under opladning, hvad er der galt?

Du bør først checke med opladning på en anden ladeboks, om der er samme problem. Du bør også prøve med et andet ladekabel. Det er som oftest en fejl på ladekablet eller bilen.

Hvis fejlen ikke ligger i ladeboksen, og der er ankommet en tekniker til din adresse og konstaterer, at det er dit ladekabel eller bilen, der fejler, så vil det koste et gebyr for uberettiget tilkald.

Min Easee ladeboks skriver, at den er tilsluttet en anden operatør end Easee

Din ladeboks har fået sat en anden operatør end Easee, og derfor kan du ikke længere bruge Easee app. Det sker, hvis man har tilkoblet en anden app til ladeboksen, og denne vil automatisk sætte sig som operatør på ladeboksen. Tilkoblingen sker ved at brugeren overfører serienummer og pin ladeboksen til anden operatør. Ønsker du at ændre til Easee, så skriv til info@homecharge.dk, så retter vi.

Vær særlig opmærksom på, hvis du har modtaget refusion af el-afgift fra ladeoperatører samtidig, da det er i strid med Skats regler på området. Er det tilfældet, så opkræves gebyr for håndteringen.

Min bil vil kun lade med ~3,7 kW men kan lade med mere

Check at dit kabel kan lade med mere end 1 fase. Visse elbiler kun kan lade med 1 fase, og så kan du kun lade med 3,7 kW, selvom ladeboksen er i stand til at lade mere. For at kunne lade med 7,2 kW på 1 fase, så kræver det en 32A installation på 1 fase. Det er ikke tilladt i Danmark.

Det er næsten altid kablet eller bilens ladeindstillinger. Bemærk, at en bilproducent godt kan have sendt en softwareopdatering, som ændrer bilens ladeindstillinger, som betyder, at din opladningshastighed ændres.Det får man ikke normalt besked om fra bilproducenten.

Hvad betyder lysstribens farver på Easee ladeboks?

Normale lys

  1. Lys i bunden (2 dioder er tændt) = Standby
  2. Hvid – konstant lys = Bil er forbundet
  3. Hvid - pulserende lys = Opladning er i gang
  4. Blå - konstant lys = Smart charging er sat til (bilen er forbundet)
  5. Blå- pulserende lys = Smart charging er i gang
  6. Hvid – blinkende lys = Venter for autorisering af nøglebrik
  7. Hvid - fast flashing light = RFID- tag er modtaget (afventer nøgleverifikation fra back-end system)


Røde lysstribe lyser konstant rødt
Der kan være tre hovedårsager til dette:

  1. Der er en fejl i jordforbindelsen i kablet eller i bilen
  2. Bilen reagerer negativ på noget i elnettet (kan være i huset eller naboen for eksempel)
  3. Ladeboksen har detekteret anormalitet.

For at genstarte ladeboksen, så skal ladekablet fjernes fra boksen. Hvis det røde lys fortsætter med at lyse rødt konstant, så skal du fejlmelde den.

Lysstriben lyser konstant rødt og du hører en advarselslyd
Det indikerer en fejl i ledningerne. Fejlmeld ladeboksen.


Lysstriben blinker hvid i bunden
Ladeboksen har tabt forbindelse med sin Master (hvis du har flere ladebokse). Kan være på grund af for stor afstand eller elektrisk støj, som forringer signalstyrken.


Lysstriben blinker gult i bunden

Ladeboksen afventer at blive konfigureret. Det kan være, at der er problem med RFID chippen på bagpladen. Kontakt HomeCharge support.

Hele lysstriben lyser hvid
Ladeboksen afventer autorisering af et RFID tag. Tag dit RFID kort op til det trådeløse symbol på ‘næsen’ af ladeboksen for at autorisere og opstarte ladningen.


Hele lysstriben lyser skiftevis i flere farver

Fejlmeld til HomeCharge.

Hvilke wifi krav er der til Easee ladeboks?

Wi-Fi krav for at box/EQ kan køre og kan køre via Cloud WiFi specifikationer
WiFi skal beskyttes med en adgangskode.

Easee-produkter bruger 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n. Easee-produkter understøtter ikke 5 GHz WiFi eller WiFi 6 (802.11ax). WiFi-signalet skal være mindst -75 dBm for at sikre en stabil forbindelse.


Krav til adgangskode:


En SSID-adgangskode kan bestå af op til 31 tegn. Tegnene prik (.), skråstreg (/), omvendt skråstreg (\) og bindestreg (-) er ikke tilladt i en adgangskode.

Æ, Ø, Å og bogstaver, der indeholder ̈, er heller ikke tilladt.


Udgående (til internettet) Udgående trafik er normalt altid tilladt på alle netværk. Nogle virksomhedsnetværk kan blokere alt undtagen 80 og 443. Hvis det er tilfældet, vil opladeren og equalizeren have problemer med at oprette forbindelse til let sky.

Opladeren og equalizeren har brug for disse porte for at kunne tale med Easee-skyen:
TCP 80 – HTTP TCP 443 – HTTPS TCP 8883 - MQTT UDP 53 - DNS UDP 67, 68 - DHCP lokal

Hvor finder jeg driftstatus på Easee og Zaptec?

Her kan du følge Easee driftstatus her

Her kan du følge Zaptec driftstatus her

Fejlmelding til HomeCharge

Har overstående hjælp ikke løst problemet, kan du fejlmelde ladeboksen til os. Vi fejlafhjælper kun ladebokse, som er købt eller omfattet af serviceaftale hos HomeCharge.

Vi gør vores bedste for at behandle servicesager hurtigt. Din servicesag behandles normalt af vores servicemedarbejdere indenfor normal arbejdstid. 

Hvis fejlen ikke er omfattet af din serviceaftale eller reklamationsret, så kan du opkrævet for uberettiget tilkald jf. gældende prisliste

Fill out my online form.