Guide og support til HomeCharge App - Få Hjælp her

Oprettelse og bestilling

Skal man betale for HomeCharge app?

Nej, det koster ikke noget at downloade den. Hvis du skal bruge app'en sammen med en Easee / Zaptec ladeboks, så skal du have et serviceabonnement hos HomeCharge. Du skal naturligvis betale for strømmen til el-selskabet. Opsiges serviceaftalen, så kan du ikke længere anvende HomeCharge app til din ladeboks.

Det er ikke muligt at tilføje ladeboksen i app'en, da det kun er HomeCharge, som kan det.

Support

Har du brug for support til din ladeboks, kan du kontakte info@homecharge. eller ringe til supporttelefonnummer i app. Support gives kun, hvis du har aktivt serviceabonnement hos HomeCharge.

Hvad koster det at lade ude?

Der er ingen dansk eller EU regulering på området, så der er meget store forskelle i ladepriserne. Det er op til ejeren af ladestanderen af fastsætte prisen.

Vi tjener ikke noget på, at du oplader på offentlig ladestander.

Opsætning af tidsbestemt opladning

Hvis du ofte oplader din elbil om natten, kan det være en fordel at tidsindstille din ladeboks. Om natten er det hovedsageligt vindmøller der producerer el til forbrug i Danmark. Du gør derfor også miljøet en tjeneste, mens du lader så billigt som muligt. Nedenfor ser du, hvordan du indstiller din ladeboks til at lade din bil i et bestemt tidsrum.

1. Tryk på hus-ikonet på bjælken i bunden af appen
2. Slå funktionen Tidsindstilling aktiv til
Vælg det tidspunkt du ønsker at boksen skal tilbyde en tilsluttet bil strøm

Næste gang en ladesession startes, vil boksen få en besked fra serveren om, at den ikke skal tilbyde bilen strøm, før den rammer de tidspunkter der er sat i appen.Bemærk, at tidsindstillingen skal sættes inden en bil bliver tilkoblet boksen, da boksen ellers først vil adlyde indstillingerne fra appen næste gang den fra - og tilkobles.

Hver opladning bliver gemt i din Ladehistorik i appen, så du altid kan se hvor meget strøm du har brugt i løbet af natten

Vær opmærksom på, at hvis du har funktionen Bed om godkendelse slået til i din app, skal du stadig starte ladesessionen med din app eller din ladebrik, så ladesessionen startes og boksen får besked om, at den skal vente til det tidsrum du har sat.

Se forbrug og ladehistorik i HomeCharge appen

I HomeCharge appen kan du nemt og enkelt få adgang til din ladehistorik. Du kan se din historik fra din private hjemme ladeboks og fra det offentlige netværk, og du kan også downloade din ladehistorik.

For nogle brugere er det enormt vigtigt at følge med i ladeforbruget, da man på den måde har et overblik over hvor meget strøm der går til bilen. For andre er det blot en funktion man ved eksisterer, men som man ikke bruger. Under alle omstændigheder kan det være rart at vide hvordan du kan få adgang til din ladehistorik.

1. Gå til menuen ved at trykke på figuren af en person i nederste højre hjørne.
2. Tryk på Ladehistorik.
3. Øverst kan du filtrere på års-, måneds- eller ugebasis.Nederst kan du klikke Public/Offentlig, for at se det forbrug du har haft på det offentlige netværk, eller klikke på Home/Hjem for at se forbruget på din egen private ladeboks.

Hvis du ønsker at lave et dataudtræk kan dette også lade sig gøre inde fra appen.

Vælg hvordan du ønsker at eksportere data fra appen.
Du får en mail tilsendt med et link, hvor du kan downloade din ladehistorik som en Excel fil.

Min ladebokse fungerer ikke

Du skal frakoble ladekablet mellem bil og ladeboks. Luk HomeCharge ned på din telefon, så app'en ikke længere kører på din telefon i baggrunden. Hvis det ikke hjælper, så skal du kontakte os på info@homecharge.dk.

Vi tjener ikke noget på, at du oplader på offentlig ladestander.

Reservation af beløb i bank

Hvorfor har I reserveret et beløb på min konto? Der er et beløb reserveret på min konto, selvom jeg er færdig med at lade? Hvornår slettes reservationen? Hvornår sletter i reservationen?

Ligesom mange andre ladeselskaber, reserverer vi også et beløb hver gang du lader på det offentlige netværk. Reservationen frigives så snart ladningen afsluttes.
På almindelige 11/22kW ladere (AC charging) reserveres 200kr på din konto, for at sikre, at der er penge nok på kontoen til at foretage opladningen.

På hurtig/lyn ladere (DC charging) reserveres 500kr på din konto, for at sikre, at der er penge nok på kontoen til at foretage opladningen.

Dette er en standard for rigtig mange ladeselskaber, og generelt også for mange andre virksomheder. Beløbet er ikke et direkte træk på din konto, og du vil kunne se, at denne reservation forsvinder helt automatisk efter et stykke tid. Dog kan der i nogle tilfælde gå længere tid, før reservationen forsvinder fra din konto.

MobilePay reservationer

MobilePay reservationer kan forblive synlige i op til 30 dage. De forsvinder helt af sig selv, og du skal derfor ikke gøre noget aktivt for, at reservationen forsvinder.

Mastercard reservationer

Vi oplever fra vores kunder, at reservationen på et MasterCard også fremgår af kontoen i længere tid. Det skyldes, at pengene ikke trækkes med det samme, når du handler med dit MasterCard. Derfor er det nødvendigt for en kortudsteder at reservere købsbeløbet, så man er sikker på, at der er penge nok på kortet når beløbet trækkes. Vi har her oplevet, at selvom selve købsbeløbet er blevet trukket, fremgår reservationen stadig på kontoen. Den forsvinder helt af sig selv, og du skal derfor ikke gøre noget aktivt for, at reservationen forsvinder.

Vi afslutter alle transaktioner så snart ladningen er afsluttet. Derfor er der ikke noget vi kan gøre fra vores side, for at skynde på processen i forhold til at få reservationen fjernet på din konto. Hvis du ønsker reservationen slettet, skal du kontakte din bank.Dog er det ikke nødvendigt, da reservationen forsvinder automatisk efter noget tid (forskelligt fra bank til bank).